ایران با افزایش ۱۱۰ هزار بشکه سوخت مایع به رده دوم اوپک صعود کرد

24 اردیبهشت 1403

طبق جدیدترین گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ایران در سه‌ ماه نخست سال ۲۰۲۴ بالغ بر ۳.۲ میلیون بشکه‌ نفت خام تولید کرد که ۵۰ هزار بشکه در روز نسبت به سه ماه قبل افزایش داشت. میانگین تولید نفت خام ایران در سال ۲۰۲۳ بیش از ۲.۸۷ میلیون بشکه در روز بود و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۴ میانگین تولید این کشور به روزانه بیش از ۳ میلیون بشکه برسد. کل تولید سوخت مایع ایران شامل نفت خام و میعانات در این مدت بالغ بر ۴.۴۲ میلیون بشکه در روز برآورد شده که افزون بر نفت خام، ۱.۱۹ میلیون بشکه در روز سوخت مایع دیگر که بیشتر میعانات گازی است در این دوره تولید کرده است. با افزایش ۱۱۰ هزار بشکه‌ای تولید سوخت مایع ایران در سه‌ ماهه نخست ۲۰۲۴ و کاهش تولید عراق، جایگاه دومین تولیدکننده بزرگ اوپک به ایران اختصاص یافت.عربستان با تولید ۱۰.۷ میلیون بشکه‌ای در رتبه نخست و عراق با ۴.۴ میلیون بشکه در رتبه سوم قرار دارد. ایران ۱۴ درصد کل سوخت مایع اعضای اوپک را در این دوره تولید کرده است.