دیده بان فروش

نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق بیسکوئیت - پفک - تافی 79 128 224 400 816 934
غپینو پارس مینو ویفر -آدامس - بیسکوئیت - پفک 348 502 762 1047 2190 3076
غسالم سالمین کیک - بیسکوئیت 154 218 357 596 1281 1656
غویتا ویتانا بیسکوئیت 154 333 567 650 1130 نامشخص
غصینو صنعتی مینو بیسکوئیت - ویفر - کیک - آبنبات - پفک - تافی 396 661 899 1710 3478 4066
غگرجی بیسکوئیت گرجی بیسکوئیت 107 231 278 277 393 410
غشوکو شوکوپارس آدامس بادکنکی - شکلات - پودر ژله و کاکائو و کیک - شربت پودری و مایع 18 28 58 96 155 نامشخص
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
غدیس پاکدیس آبمیوه 193 307 622 1010 1377 2177
غبهنوش بهنوش ایران آبمیوه - انواع ماء الشعیر - انواع نوشابه و انرژی زا - دوغ 523 672 1165 2007 2855 4439
عالیس بهار رز عاليس چناران آبمیوه - نوشابه - دوغ - شیر طعم دار - انواع ماء الشعیر 223 505 665 704 1361 1779
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
غنوش نوش مازندران کنسانتره مرکبات 9 11 31 49 45 159
غشهد شهد ایران کنسانتره سیب 12 12 38 82 70 166
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان رب گوجه‌فرنگی - سس 201 253 254 600 935 1107
غمهرا تولیدی مهرام سس - رب گوجه‌فرنگی 251 413 792 1147 2229 3293
غچین کشت و صنعت چین چین رب گوجه‌فرنگی - کنسرو - مربا - شوریجات 224 207 275 344 654 1012
غدشت دشت مرغاب رب انار - روغن زیتون و زیتون شور - سرکه، گلاب و عرقیجات - سس - کنسرو - خیارشور و ترشی - آبلیمو - مربا 252 303 358 516 379 696
غبهار کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان رب گوجه‌فرنگی - کنسرو - مربا - کمپوت 32 63 73 90 201 نامشخص
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
غبشهر صنعتی بهشهر روغن خوراکی 2728 3104 2650 5770 15238 5265
غمارگ مارگارین روغن خوراکی 1007 1044 886 1668 1729 718
غکورش صنعت غذایی کورش روغن خوراکی - ذرت دامی و کنجاله (بازرگانی) 2013 3009 5279 5880 18669 22281
بهپاک صنعتی بهپاک کنجاله و روغن سویا - کنجاله و روغن کلزا - پروتئین سویا 910 774 452 709 2433 726
غدانه پنبه و دانه هاي روغني خراسان انواع روغن و کنجاله ی کلزا و سویا و ذرت و کنجد نامشخص
غپونه نوش پونه مشهد روغن خوراکی - بیسکوئیت 242 206 210 364 759 892
غناب روغن نباتی ناب روغن خوراکی 0 4 14 20 24 نامشخص
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان پنیر - دوغ - شیر - محصولات پودری - خامه - کره - کشک - دوغ 228 374 622 837 1370 348
غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان پنیر - شیر - ماست - خامه - دوغ - محصولات پودری - کره 125 171 264 419 861 203
غپاک لبنیات پاک شیر - خامه - کره - ماست - بستنی - پنیر - دوغ 725 981 1325 2269 3594 5183
غفارس شير پاستوريزه پگاه فارس شیر - ماست - پنیر - محصولات پودری - کره - خامه - دوغ 383 520 697 987 2002 509
غشان شير پاستوريزه‌ پگاه‌ خراسان‌ شیر - کره - محصولات پودری - پنیر - ماست - خامه - دوغ 216 286 423 621 1498 329
غشصفا شير پاستوريزه‌ پگاه‌ اصفهان‌ پنیر - خامه - ماست - شیر - کره - ماست - دوغ 451 920 1334 1865 3234 682
غشاذر پگاه آذربایجان غربی پنیر - آبمیوه - شیر - خامه - ماست - دوغ 191 305 426 656 1240 328
غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان پنیر - خامه - محصولات پودری - شیر - ماست - کره - دوغ 149 198 400 616 1136 247
غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی محصولات پودری - شیر - کره - پنیر - خامه - ماست - دوغ 325 414 604 1061 1973 474
غالبر لبنیات کالبر پنیر - شیر - خامه - محصولات پودری - ماست - کره - آبمیوه - دوغ 79 110 139 300 535 692
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد شیر‌خام - گوساله نر 68 108 155 242 429 663
زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان شیر‌خام - گوساله نر 81 118 191 324 662 1153
زفکا کشت و دامداری فکا شیر‌خام - گوساله نر 126 196 319 500 1013 1490
زپارس کشت و صنعت و دامپروری پارس شیرخام - گوساله نر -گندم - کلزا - ذرت بذری - - چوب - بذر گندم و جو 112 153 222 254 408 54
زمگسا كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ شیر‌خام - گوساله نر - شیر بز - محصولات زراعی 89 127 171 249 451 701
تلیسه دامداري تليسه نمونه شیر‌خام - گوساله نر - ماهی قزل آلا 98 145 215 322 593 881
زفجر كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان شیر‌خام - گوساله نر - شیر بز - محصولات زراعی 96 152 237 411 672 1106
زملارد كشاورزي و دامپروري ملارد شير شیر‌خام - گوساله نر 56 84 135 225 379 588
زبینا كشاورزي و دامپروري بينالود شیر‌خام - گوساله نر - پسته و محصولات زراعی 82 129 174 268 491 769
زقیام کشت و دام قیام اصفهان شیر‌خام - گوساله نر 154 218 323 498 922 1282
زشریف کشت و صنعت شریف آباد شیر‌خام - گوساله نر - پنیر و خامه و شیر پاستوریزه 104 178 283 433 561 245
زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره شیر‌خام - گوساله نر - کود حیوانی - زیتون و محصولات زراعی 106 149 208 319 605 876
زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت شیر‌خام - گوساله نر - محصولات زراعی 42 66 103 161 325 517
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
سیمرغ سیمرغ تخم‌مرغ - جوجه یکروزه گوشتی و جوجه یک روزه تخم گذار 147 597 743 1464 2082 1061
سپید سپید ماکیان مرغ - جوجه یکروزه گوشتی - بوقلمون 721 1051 1670 3135 6445 11635
زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان جوجه یکروزه گوشتی - مرغ 67 99 115 244 286 116
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
قنیشا قند نیشابور شکر - ملاس - تفاله 86 113 120 264 394 572
قزوین کارخانجات قند قزوین شکر - ملاس - تفاله 237 186 250 616 858 1092
قمرو قند مرودشت شکر - ملاس - تفاله 95 108 146 264 516 643
قشهد شهد شکر - ملاس - تفاله 197 238 188 417 714 1281
قصفها قند اصفهان شکر - ملاس - تفاله 295 440 506 1066 1405 1835
جوین کشت و صنعت جوین شکر - اسید سیتریک 432 555 583 993 2295 نامشخص
قهکمت قند هكمتان‌ شکر - ملاس - تفاله 261 375 588 636 1712 2119
قچار فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال شکر - ملاس - تفاله 136 376 335 656 1075 1570
قنقش قند نقش جهان شکر - ملاس - تفاله 230 61 177 370 233 347
قثابت قند ثابت خراسان شکر - ملاس - تفاله 57 29 98 330 619 604
قشکر شکر شاهرود شکر - ملاس - تفاله 58 65 109 126 403 148
قجام فرآورده‌های غذایی و قند تربت جام شکر - ملاس - تفاله 37 19 3 14 92 358
قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد شکر - ملاس - تفاله 106 190 293 618 815 928
قلرست قند لرستان شکر - ملاس - تفاله 102 65 107 149 296 251
قپیرا فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر شکر - ملاس - تفاله - الکل 224 262 357 481 714 1329
قتربت قند تربت حیدریه شکر - ملاس - تفاله 167 335 168 249 487 نامشخص
قیستو قند بیستون شکر - ملاس - تفاله 149 148 155 396 717 نامشخص
قشرین قند شیرین خراسان شکر - ملاس - تفاله 110 38 57 155 392 نامشخص
قاروم قند ارومیه شکر - ملاس - تفاله 305 235 368 603 790 نامشخص
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
شپاکسا پاکسان پودر لباسشویی - صابون - محصولات صنعتی 529 1020 1446 2506 2227 895
قرن پدیده شیمی قرن شامپو سر و بدن - مایع دستشویی - پاک کننده سطوح و شیشه پاک کن - جرم گیر - خمیردندان 621 1013 1804 2311 3781 5562
ساینا صنایع بهداشتی ساینا مایع ظرفشویی - لباسشویی 94 164 251 381 343 191
پاکشو گروه صنعتی پاکشو پودر و مایع لباسشویی - شامپو - مایع ظرفشویی -مایع دستشویی - پاک کننده سطوح - خمیردندان 1212 2011 3717 5136 7150 9234
شپارس بین المللی محصولات پارس پودر شوینده - مایعات و سایر محصولات سلولزی 189 341 497 710 955 974
کیمیاتک آریان کیمیا تک محصولات آرایشی و بهداشتی و مراقبت پوست 300 657 1263 1721 2726 4033
شگل گلتاش شامپو - صابون - خمیردندان - مایع دستشویی 258 566 819 1121 1123 464
شتولی تولی پرس مایع ظرفشویی - پودر لباسشویی 21 11 13 7 0 نامشخص
شکف کف مایع ظرفشویی - صابون 9 10 8 4 0 نامشخص
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
لطیف محصولات کاغذی لطیف تیشو - محصولات بسته بندی 184 216 324 484 689 769
شلیا مواد ویژه لیا تیشو 25 30 38 65 49 67
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
داسوه داروسازی اسوه قرص - سرنگ - ویال - کپسول - آمپول 224 264 292 545 740 185
دلقما دارویی لقمان قرص - ویال - کپسول -شربت 114 119 176 242 757 1011
دفارا داروسازی فارابی کپسول - قرص - سوسپانسیون 323 715 544 683 1713 2509
درازک دارویی رازک ویال های دامی - قرص - کپسول - شربت 317 468 749 1064 1460 1221
دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی قرص - کپسول - ویال - شربت و قطره 154 186 415 431 453 133
دتولید داروسازی تولید دارو شربت - شیاف - قطره - آمپول - کپسول - سوسپانسیون - قرص - پماد - ضدعفونی 126 216 325 246 444 694
دیران ایران دارو کپسول - قرص - پماد - لوسیون 79 43 220 284 349 161
دپارس پارس دارو قرص - کپسول - کرم درمانی 171 290 432 580 1027 1236
داوه داروسازی آوه سینا قرص - مواد اولیه دارو - کپسول 52 64 110 103 140 182
کاسپین داروسازی کاسپین تامین آمپول - ویال - سرم - شربت - شیاف - کرم 236 383 531 812 1154 1659
دسینا داروسازی سینا قطره - پماد - اسپری استنشاقی 260 344 413 659 1133 1734
دامین داروسازی امین قرص -کپسول- شربت - قطره 206 369 429 539 1019 1240
دلر داروسازی اکسیر استریل - شربت - کاتریج - آمپول - قرص - هورمون - سوسپانسیون - ویال - سفالسپورین 437 780 1039 2117 2532 3834
ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس قرص- پودر - محلول 73 138 250 401 416 667
دکیمی کیمیدارو قرص و دراژه - آمپول - کپسول - سوسپانسیون - قطره 133 180 241 469 900 243
دقاضی داروسازی شهید قاضی انواع سرم و وویال های تزریقی - آمپول 239 350 476 587 1145 264
دجابر داروسازی جابرابن حیان ویال - قرص - کپسول - اسپری 208 202 322 509 734 286
دالبر البرز دارو شربت - آمپول - سرم - قرص - قطره 489 741 880 1454 2313 3245
دسبحان سبحان دارو قرص و دراژه - کپسول- پماد - کرم 259 385 592 723 1235 1983
دارو کارخانجات داروپخش آمپول -قرص - شربت - ویال -سرم - کپسول - کارتریج - کرم و پماد و ژل 490 792 811 2528 3307 3707
دابور داروسازی ابوریحان قرص - کپسول - آمپول - شیاف - پماد و کرم و ژل - محصولات دامی 252 424 656 1075 1503 1436
دعبیدی لابراتوار داروسازي‌ دكترعبيدي‌ قرص - کپسول - شربت و سوسپانسیون 603 939 1478 2356 4402 2004
دکوثر داروسازی کوثر قرص - کپسول - سوسپانسیون 209 230 125 289 761 1172
ددانا داروسازی دانا ویال -کپسول - قرص - انواع مواد اولیه آنتی بیوتیکها - سوسپانسیون 505 806 1276 1907 3012 4865
دزهراوی داروسازی زهراوی قرص - کپسول - آمپول 207 351 503 650 665 نامشخص
دروز داروسازی روز دارو قرص و دراژه- کپسول - پودر 62 114 159 214 540 745
دفرا فرآورده‌های تزریقی ایران سرم - قطره چشمی 122 199 277 528 835 1074
کی بی سی کی بی سی محصولات دارویی ( واکسن 5 گانه -ایمونورول ) - تجهیزات پزشکی (دستگاه آندوسنوگرافی) 173 106 546 724 598 290
دحاوی الحاوی قرص - کپسول - شربت - آمپول - قطره 138 220 339 399 925 نامشخص
شتهران داروسازی تهران شیمی قرص - کپسول - شربت - پماد - کرم - آمپول 262 429 506 640 1431 نامشخص
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
دتماد تولید مواد اولیه داروپخش مواد اولیه و موثره دارویی API - مواد و شربت های نارکوتیک 209 355 729 957 1308 1922
دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران پوکه کپسول 65 91 184 346 552 749
درهآور دارويي ره آورد تامين پودر PVP 37 85 162 226 540 141
دشیمی شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ مواد اولیه و موثره دارویی API 115 174 244 430 982 1406
دبالک مواد اوليه دارويي البرز بالك مواد اولیه و موثره دارویی API 64 93 118 220 287 200
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
ریشمک تولید و صادرات ریشمک پودر و عصاره شیرین بیان 41 58 37 54 132 115
دشیری شیرین دارو پودر و عصاره شیرین بیان 69 75 55 85 98 نامشخص
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
مادیرا صنایع مادیران تلویزیون و مانیتور - یخچال - ماشین لباسشویی 694 1362 2486 3343 4499 0
لخزر پارس خزر محصولات پخت و پز - محصولات آماده سازی غذا - پنکه و بخاری برقی 353 442 981 1308 2010 2258
لسرما سرما آفرین چیلر - هواساز - فنکوئل - کندانسینگ یونیت 39 104 122 114 168 203
انتخاب گروه انتخاب الكترونيك آرمان تلویزیون - یخچال - ماشین لباسشویی و... 502 787 3282 6519 10869 4240
لبوتان گروه صنعتی بوتان آبگرمکن - رادیاتور - پکیج شوفاژ دیواری 1387 1707 2866 4208 5743 8879
لابسا آبسال انواع کولر آبی - انواع بخاری گازی - ماشین لباسشویی 173 259 483 625 905 1287
گلدیرا صنایع گلدیران تلویزیون - یخچال - ماشین لباسشویی 337 1435 1389 2906 4381 3317
لپارس پارس‌ الکتریک‌ تلویزیون 31 13 34 39 90 281
لخانه لوازم خانگی پارس یخچال - فریزر 116 282 585 578 888 1692
لازما کارخانه‌های صنعتی آزمایش کولر،آبگرمکن،یخچال(تعطیل) - درآمد اجاره 8 9 13 22 35 45
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
بپاس بیمه پاسارگاد انواع بیمه 2303 3264 2016 2815 4191 14340
بنو بیمه تجارت نو انواع بیمه 294 584 872 1364 2168 3525
اتکای بیمه اتکایی ایرانیان انواع بیمه 90 136 161 213 434 177
وسین بیمه سینا انواع بیمه 835 1317 1513 1853 3928 4838
آسیا بیمه آسیا انواع بیمه 4437 6020 6842 9605 14780 29433
البرز بیمه البرز انواع بیمه 2567 3132 3648 5676 7656 20228
میهن بیمه میهن انواع بیمه 187 303 285 418 614 1749
وتعاون بیمه تعاون انواع بیمه 192 380 515 845 1432 2744
ما بیمه ما انواع بیمه 817 1019 863 1324 2077 7775
بخاور بیمه زندگی خاورمیانه انواع بیمه 11 25 36 218 625 1061
دانا بیمه دانا انواع بیمه 3102 4753 5372 6328 16969 32798
کوثر بیمه کوثر انواع بیمه 1548 2451 2767 3997 6230 13187
ودی بیمه دی انواع بیمه 3602 4110 4149 4570 8723 17098
ملت بیمه ملت انواع بیمه 744 1427 1374 2104 2823 5368
ورازی بیمه رازی انواع بیمه 882 1015 1126 1900 3008 3782
پارسیان بیمه پارسیان انواع بیمه 2066 2854 3006 3926 5774 3282
نوین بیمه نوین انواع بیمه 770 990 1027 1438 2197 4378
وحکمت بیمه حکمت صبا انواع بیمه 58 187 251 346 643 603
وسرمد بیمه سرمد انواع بیمه 589 934 1052 1378 2435 2302
ومعلم بیمه معلم انواع بیمه 1638 2371 2474 3487 4110 7521
وحافظ بیمه حافظ انواع بیمه 104 53 79 144 257 347
بساما بیمه سامان انواع بیمه 1017 1322 1039 1649 2501 6290
آرمان بیمه آرمان انواع بیمه 428 418 350 414 1047 922
وآفری بیمه کارآفرین انواع بیمه 1118 1224 699 1085 1940 5232
باران بیمه زندگی باران انواع بیمه 0 0 96 92 81 85
بزندگی بیمه زندگی آگاه انواع بیمه 0 0 0 0 0 نامشخص
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
خساپا سایپا تولید انواع خودرو سواری 8474 14303 16611 44111 60128 86347
خودرو ایران خودرو خودرو, ایران خودرو 20424 33318 67080 109857 188150 250083
خپارس پارس خودرو تولید انواع خودرو سواری 3852 1097 4249 10748 21981 22774
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
خزامیاد زامیاد نیسان و پادرا 1136 2919 5305 8474 17415 27650
خدیزل بهمن دیزل کامیون - کامیونت - مینی بوس 461 514 901 2769 9166 684
خاور ایران خودرو دیزل کامیون - کامیونت - ون و پیکاپ - اتوبوس 682 930 4044 11109 35419 41669
خکاوه سایپا دیزل کامیون - کامیونت 1006 344 392 1276 4005 4600
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
تایرا تراکتورسازی ایران تراکتور 1176 2052 3954 5815 14019 22984
تکمبا كمباين‌ سازي‌ ايران‌ کمباین 94 164 252 422 543 1081
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
تپکو تولید تجهیزات سنگین هپکو انواع غلتک و لودر و بیل 0 0 4 166 1190 نامشخص
تفیرو مهندسی فیروزا جرثقیل 5 12 17 9 69 نامشخص
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
خفنر فنرسازی خاور فنر تخت خودرو سنگین و نیمه سنگین 35 692 133 309 675 894
خزر فنرسازی زر فنر تخت خودرو سبک و سنگین و نیمه سنگین 61 95 170 304 622 1399
فنر پارس فنر انواع فنر تخت 0 0 211 366 731 918
خکمک کمک فنر ایندامین انواع کمک فنر 204 374 581 654 1164 1623
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
خمحور تولید محور خودرو اکسل باری و سواری 113 236 548 996 2826 3153
خوساز محور سازان ایران خودرو اکسل انواع خودرو 281 314 838 1797 3773 4500
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
خمحرکه نیرو محرکه چرخ دنده و گیربکس انواع خودرو 545 806 1676 2575 4581 5552
خچرخش چرخشگر انواع گیربکس سنگین و نیمه سنگین و جعبه فرمان های سنگین 167 142 377 649 1489 1740
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
ختراک ریخته گری تراکتور سازی ایران قطعات ریخته‌گری چدنی تراکتور و خودرو 269 403 847 1369 2464 3603
خنصیر مهندسي‌ نصير ماشين‌ انواع میل لنگ اتوموبیل 33 44 103 234 359 647
خاهن آهنگری تراکتورسازی ایران انواع قطعات فورج مصرفی در انواع خودروهای سنگین و سواری و کشاورزی از جمله انواع شاتون و انواع میل لنگ و ... 175 217 954 1124 1904 1856
خریخت صنایع ریخته گری ایران قطعات موتور - سیلندر - سرسیلندر 34 41 174 434 703 1091
خعمرا توسعه و عمران شهرستان نائین انواع میل‌لنگ و میل بادامک اتومبیل 37 35 58 128 245 نامشخص
خفناور مهندسی صنعتی روان فن آور شاتون انواع اتومبیل 14 26 28 52 58 نامشخص
تشتاد صنایع تولیدی اشتاد ایران قطعات ماشین‌کاری و ریخته‌گری 42 66 128 205 615 نامشخص
خلیبل مالیبل سایپا قطعات ریخته گری چدنی و آلومینیومی 201 414 767 1370 2186 نامشخص
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
خموتور موتور سازان‌ تراكتور سازي‌ ايران‌ انواع موتور اتومبیل 221 364 678 954 2118 3364
خبنیان بنیان دیزل موتور نیسان ماشین کاری شده 3 5 9 19 38 نامشخص
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
خمهر مهرکام پارس داشبورد - سپر - صندلی خودرو 526 619 1470 2640 4737 5964
خاذین سایپا آذین صندلی خودرو - مواد و قطعات 343 585 982 1350 2093 1791
پلاسک پلاسکوکار داشبورد - سپر خودرو 427 511 719 1402 2462 4240
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
ختور رادیاتور ایران انواع رادیاتور خودرو و مبدل‌های صنعتی 192 296 573 967 1631 2454
خلنت لنت ترمز ایران انواع لنت ترمز 37 64 111 179 258 474
خپویش سازه پویش قفل مرکزی و سنسورهای خودرو - جعبه الکترونیکی کنترل موتور - مجموعه نود ها - سیستم ضد سرقت و ... 469 785 2067 2741 4007 4024
خکار ايركا پارت صنعت دریچه هوا - واترپمپ و اویل پمپ - منیفولد پلاستیکی - پدال الکترونیکی 39 75 142 237 454 696
خشرق الکتریک خودرو شرق دسته سیم انواع اتومبیل 313 499 1168 1571 2797 3908
خرینگ رینگ سازی مشهد رینگ خودرو سواری - رینگ خودرو سنگین 280 372 967 1962 2923 4269
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
پتایر ایران تایر تایر 326 571 1126 1446 2048 3110
پکویر کویر تایر تایر 327 479 1074 1990 2664 1320
پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد تایر 409 715 1310 1865 2473 3481
پکرمان گروه صنعتی بارز تایر 1207 1686 3364 4976 7056 10096
پاسا ایران یاسا تایر و رابر تایر موتورسیکلت و تیوب 234 379 681 1053 1759 2467
پارتا مجتمع صنعتي آرتاويل تاير تایر 289 545 1266 1621 2325 2766
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
کقزوی شیشه قزوین شیشه اتوموبیل 177 296 410 878 1492 304
کساپا سایپا شیشه شیشه اتوموبیل 54 81 137 214 473 537
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
کرازی کارخانجات تولیدی شیشه رازی بطری شیشه ای 92 232 456 656 992 1293
کهمدا شیشه همدان بطری شیشه ای 88 171 264 437 716 1286
کمینا شیشه سازی مینا بطری شیشه ای 76 103 223 328 499 نامشخص
کگاز شیشه و گاز بطری شیشه ای 103 137 254 239 622 1282
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
فبیرا بسته بندی ایران قوطی مواد غذایی 50 83 57 63 98 116
فکمند گسترش قطعه سازی کمند درب قوطی آسان باز شو 0 2 9 8 4 نامشخص
فجام جام دارو تیوب آلومینیومی مواد دارویی و غذایی 33 48 79 111 157 212
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
پدرخش درخشان تهران انواع فوم - محصولات چرمی چاپ شده - کفپوش لمینت - چرم مصنوعی - محصولات کلندری 37 49 80 100 130 137
پلاست كارخانجات توليدي پلاستيران محصولات پلاستیکی مورد استفاده در صنعت خودرو و لوازم خانگی و بشکه های صنعتی 25 55 120 200 300 نامشخص
پشاهن تولیدی پلاستیک شاهین چرم مصنوعی - محصولات کلندری 30 35 65 109 156 نامشخص
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
بکابل سیم و کابل ابهر انواع کابل برق فشار ضعیف و متوسط و قوی 378 664 1228 1986 2768 4093
بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی کابلهای مخابراتی نوری و مسی - کابل برق 99 211 409 424 476 900
بکاب صنایع جوشکاب یزد کابل برق و سیلیکون - کابل جوش 10 21 25 44 63 112
بالبر کابل البرز کابل برق 100 222 279 857 1149 753
بایکا کارخانجات کابلسازی ایران کابل برق - کابلهای فیبر نوری 25 23 48 195 309 303
فالوم آلومتک کابل آلومینیومی - انواع پروفیل و لوله باسبار 35 96 318 476 496 371
بتک کارخانجات کابلسازی تک سیم و کابل برق 58 92 69 182 141 نامشخص
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
فاذر صنایع آذرآب تجهیزات نفت و گاز - بویلرهای صنعتی و نیروگاهی 362 465 514 601 724 691
فاراک ماشین سازی اراک قطعات آهنگری و فلنج - دیگ‌های بخار - پروژه‌های پیمانکاری 281 309 501 1152 1892 967
تاتمس کارخانجات صنعتی وتولیدی اتمسفر تجهیزات خنک کننده نیروگاهی 34 41 19 104 292 5438
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
بموتو موتوژن الکتروموتور صنعتی - الکتروموتور کولری 313 622 921 1497 1822 2366
بنیرو نیرو ترانس انواع ترانس‌های اندازه گیری جریان ولتاژ،بوشینگ خازنی،کلید قطع و وصل ژنراتور 188 393 584 850 892 1424
بترانس ایران ترانسفو ترانسفورماتور 442 872 2001 2511 3439 5005
بسویچ پارس سوئیچ محصولات فشار قوی و فشار متوسط 179 368 505 832 1124 1250
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
کیا کیا الکترود شرق الکترود جوشکاری 5 7 16 22 28 35
فاما صنعتی آما الکترود جوشکاری - مفتول جوشکاری 183 282 616 875 1438 2246
فجوش جوش و اکسیژن ایران الکترود جوشکاری 3 5 3 2 5 نامشخص
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
نطرین عطرین نخ قم نخ فیلامنتی 81 115 100 163 300 512
نخریس نخريسي و نساجي خسروي خراسان نخ پنبه ای - نخ پنبه پلی استر و نخ پلی استر ویسکوز 89 141 351 610 801 1052
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
نبروج نساجی بروجرد پارچه و نخ 153 243 290 535 1042 1104
نمرینو ایران مرینوس پارچه فاستونی و البسه 17 27 20 46 79 131
نتوس پشم بافی توس پارچه فاستونی و شبه فاستونی- روکش صندلی خودرو 11 14 20 33 54 نامشخص
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس خمیر ویرجین - کاغذ لوله فلوتینگ - رول و ورق کاغذ - کرافت 312 415 521 1041 1427 496
چکاوه صنایع کاغذ سازی کاوه کاغذ لاینر - کاغذ فلوتینگ، کاغذ تست لاینر 69 106 220 335 412 426
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
چخزر صنایع چوب خزر کاسپین ورق ام دی اف 94 157 281 358 482 65
چفیبر فیبر ایران چوب و الوار 7 24 73 123 36 88
چنوپا نیوپان‌ 22 بهمن‌ نئوپان روکش دار و ساده 0 57 81 161 192 نامشخص
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
کاذر فرآورده های نسوز آذر محصولات نسوز 100 156 223 306 421 577
کساوه صنایع کاشی و سرامیک سینا کاشی کف و دیوار - کاشی سرویس بهداشتی 188 283 572 826 1227 1614
کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا محصولات نسوز 126 247 530 815 949 971
کترام تولیدی کاشی تکسرام سرامیک لعابدار 57 96 187 257 368 382
کلوند کاشی الوند کاشی کف و دیوار - کاشی پرسلان 161 202 358 589 868 1314
کفپارس فرآورده های نسوز پارس محصولات نسوز 40 69 112 256 329 105
کپارس کاشی پارس انواع کاشی پرسلانی و دیوار 100 135 301 474 583 232
کحافظ کاشی و سرامیک حافظ انواع کاشی دیوار و کف 21 99 235 448 1129 1655
کسعدی کاشی سعدی کاشی کف 65 74 140 211 298 401
کفرا فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ محصولات نسوز 214 318 501 826 1004 300
کایزد فرانسوز یزد محصولات نسوز 21 62 103 177 209 341
کصدف کاشی صدف سرام استقلال آباده کاشی کف 0 0 0 72 140 نامشخص
کارام صنایع سرام آرا کاشی و سرامیک دکوری کف و دیوار 24 30 43 49 24 16
کهرام تولیدی گرانیت بهسرام کاشی 10 20 24 58 64 68
کباده تولید خاک نسوز استقلال آباده محصولات نسوز 50 80 101 168 205 نامشخص
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
سشرق سیمان شرق سیمان - کلینکر 176 250 343 601 718 700
سپاها سیمان سپاهان سیمان - کلینکر 110 318 425 1015 1498 1395
سمازن سیمان مازندران سیمان - کلینکر 144 282 484 890 1408 530
سخوز سیمان خوزستان سیمان - کلینکر 281 518 808 1282 1998 2482
ستران سیمان تهران سیمان - کلینکر 328 491 793 1205 2169 3302
سغرب سیمان غرب سیمان - کلینکر 120 167 239 441 714 997
ساروج بین المللی ساروج بوشهر سیمان - کلینکر 198 396 586 823 1173 482
ساروم سیمان ارومیه سیمان - کلینکر 170 225 435 751 1021 1799
ساوه سیمان ساوه سیمان - کلینکر 221 392 721 1135 2116 3207
سفار سیمان فارس سیمان - کلینکر 75 116 150 283 485 704
سدور سیمان دورود سیمان - کلینکر 94 139 247 403 562 858
ساراب سیمان داراب سیمان - کلینکر 119 165 337 424 764 886
سصوفی سیمان صوفیان سیمان - کلینکر 175 273 455 817 1215 1863
سباقر سیمان باقران سیمان - کلینکر 41 112 193 299 428 591
سهگمت سیمان هگمتان سیمان - کلینکر 143 302 417 626 1030 228
سشمال سیمان شمال سیمان - کلینکر 104 172 240 351 547 178
سفانو سیمان فارس نو سیمان - کلینکر 171 245 370 537 1095 1376
سآبیک سیما آبیک سیمان - کلینکر 305 519 844 1216 1820 2995
سرود سیمان شاهرود سیمان - کلینکر 126 245 433 711 1183 1751
سبجنو سیمان بجنورد سیمان - کلینکر 137 228 320 595 655 1196
ساربیل سیمان آرتا اردبیل سیمان - کلینکر 89 143 239 375 641 205
سبهان سیمان بهبهان سیمان - کلینکر 114 156 270 447 580 1012
سکرما سیمان کرمان سیمان - کلینکر 131 172 263 395 652 268
اردستان سیمان اردستان سیمان - کلینکر 112 189 283 407 858 1086
سکرد سیمان کردستان سیمان - کلینکر 38 114 213 311 487 275
سدشت صنايع سيمان دشتستان سیمان - کلینکر 69 139 215 300 487 774
سهرمز سیمان هرمزگان سیمان - کلینکر 243 292 514 695 1242 904
سیلام سیمان ایلام سیمان - کلینکر 103 149 178 354 630 150
سصفها سیمان اصفهان سیمان - کلینکر 112 158 261 394 643 976
سجام مجتمع سیمان غرب آسیا سیمان - کلینکر 28 104 181 289 383 226
سنیر سیمان سفید نی ریز سیمان - کلینکر 43 53 119 173 242 386
سخزر سیمان خزر سیمان - کلینکر 97 158 250 523 677 945
سخاش سیمان خاش سیمان - کلینکر 112 156 270 411 597 782
سقاین سیمان قائن سیمان - کلینکر 70 113 179 265 361 572
سلار سیمان لارستان سیمان - کلینکر 22 33 57 121 166 نامشخص
سکارون سیمان کارون سیمان - کلینکر 49 76 165 303 343 نامشخص
سمتاز سیمان ممتازان کرمان سیمان - کلینکر 142 199 338 495 861 نامشخص
سخواف سیمان مجد خواف سیمان - کلینکر 5 6 8 8 17 نامشخص
سبزوا سیمان لار سبزوار سیمان - کلینکر 58 52 100 237 229 260
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
کفرآور فرآورده‌های سیمان شرق بتن سیمانی 15 23 48 113 120 128
ساذری آذریت بلوک سیمانی 1 1 1 5 3 نامشخص
سفاسی فارسیت اهواز دیوار و قطعات بتنی - لوله بتنی 7 8 23 44 30 نامشخص
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
کگل معدنی و صنعتی گل گهر کنسانتره سنگ آهن - گندله 9584 14299 32245 49087 50468 64085
کچاد معدنی و صنعتی چادرملو کنسانتره سنگ آهن - گندله - فولاد 7040 9795 26110 45599 43774 56765
کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور کنسانتره سنگ آهن - گندله 408 765 2207 3060 2715 5702
کگهر سنگ آهن گهرزمین کنسانتره سنگ آهن - گندله 3114 5312 10421 22068 30394 13454
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
فسبزوار پارس فولاد سبزوار آهن اسفنجی 660 1356 2790 6 5761 1970
فغدیر آهن و فولاد غدیر ایرانیان آهن اسفنجی 1090 2176 3428 7658 6716 9642
فصبا صبا فولاد خلیج فارس بریکت آهن اسفنجی 0 1125 2900 6101 9153 3484
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
فخوز فولاد خوزستان بیلت - اسلب 11313 15841 30647 50217 53064 73995
ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع بیلت 2623 3410 6920 9610 13564 18246
کاوه فولاد کاوه جنوب کیش بیلت 3382 5319 13318 18805 22655 33882
هرمز فولاد هرمزگان جنوب اسلب 3726 6137 13452 22140 22721 29466
فسازان غلتک سازان سپاهان بیلت 363 564 1390 2534 3473 5603
فجهان مجتمع جهان فولاد سیرجان بیلت – میلگرد 1550 2248 6742 10848 14171 17064
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
فولاد فولاد مبارکه اصفهان ورق گرم - ورق سرد - اسلب 23410 39146 77404 145627 160704 241086
فجر فولاد امیرکبیر کاشان ورق گالوانیزه 881 1195 2755 5256 5358 6191
فخاس فولاد خراسان میلگرد و شمش 2989 4436 7239 10493 12430 21615
فوکا فولاد کاویان ورق فولادی 441 260 2174 3973 5639 7450
فنورد نورد و قطعات فولادی ورق فولادی و آلیاژی 384 644 1454 2421 2918 3815
فاهواز نورد و لوله اهواز ورق گرم 241 281 370 462 0 نامشخص
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
ذوب ذوب آهن اصفهان میلگرد - تیرآهن - کلاف - چدن - بیلت 7200 10863 20042 35058 45195 57285
کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر میلگرد 2374 4249 7987 12294 12138 2120
فرود فولاد شاهرود میلگرد 406 487 1048 1435 1791 2834
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
فولاژ فولاد آلیاژی ایران فولاد آلیاژی 1830 2800 6421 9586 13050 17846
فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد فولاد آلیاژی 111 168 440 609 936 1074
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
فسپا گروه صنعتی سپاهان لوله‌های گازی و صنعتی 738 1008 1605 2960 3481 4344
فپنتا سپنتا لوله سیاه و لوله گالوانیزه - لوله پلیمری 564 920 1554 2138 2568 133
فلوله لوله و ماشین سازی ایران لوله فولادی (نشکن) 206 198 313 578 1460 2016
پلوله گاز لوله لوله پلی اتیلنی تکجداره و دو جداره ( آبرسانی، فاضلاب و گازرسانی ) 108 81 125 193 238 320
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
کطبس ذغال سنگ نگین طبس ذغالسنگ کک شو خام 57 85 185 290 395 523
کزغال زغال سنگ پروده طبس کنسانتره ذغال سنگ کک شو 449 696 1430 1474 2737 3505
کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس کنسانتره ذغال سنگ کک شو 161 245 583 971 1147 1569
کشرق صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود ذغالسنگ کک شو خام 16 50 92 127 194 235
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
فاسمین کالسیمین کنسانتره روی و سرب - شمش روی و سرب 529 718 1683 3191 5414 7110
کاما باما کنسانتره روی و سرب - شمش روی 217 226 738 763 1173 919
کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران کنسانتره روی و سرب - شمش روی 118 150 425 708 885 944
فرآور فرآوری مواد معدنی ایران شمش روی 126 118 190 404 301 1429
کبافق معادن بافق شمش روی و شمش سرب 16 124 11 215 372 1344
فسرب ملی سرب و روی ایران شمش روی و شمش سرب 155 280 490 622 733 441
فروی ذوب روی اصفهان شمش روی 193 298 537 574 810 555
فزرین زرین معدن آسیا کنسانتره روی و سرب - شمش روی و سرب 134 163 404 724 849 1012
فتوسا توليد و توسعه سرب روي ايرانيان کنسانتره روی و سرب - شمش روی 90 141 411 712 798 832
کدما معدنی دماوند کنسانتره سرب 11 21 43 46 40 19
فگستر گسترش صنايع روي ايرانيان شمش روی 152 223 436 555 626 1024
فسوژ سوژ میران کنسانتره سرب 47 107 217 194 222 269
زنگان صنعت روی زنگان آهک هیدراته - پودر روی 31 37 71 143 113 144
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
فملی ملی صنایع مس ایران کاتد مس - مفتول مس -کنسانتره مس و مولیبدن و طلا و نقره 10101 22401 42222 80947 88368 124150
فباهنر مس شهید باهنر تسمه ورق ولوله مسی و برنجی 996 1334 3077 5572 7641 10897
تکنار مجتمع معادن مس تکنار کنسانتره مس 5 6 14 26 42 نامشخص
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
فایرا آلومینیوم ایران شمش و بیلت آلومینیومی 2800 3838 6937 10469 14818 19038
فمراد آلومراد راد و بیلت آلومینیومی 33 97 109 241 344 480
فنوال نورد آلومینیوم ورق تسمه و کویل آلومینیومی 234 377 597 920 1342 1676
نام نماد نام شرکت محصول 1397 1398 1399 1400 1401 آخرین گزارش
فروس