جم

پتروشیمی جم

تعداد کل تحلیل ها: 13
تعداد کل تحلیل ها سال: 0
درآمد عملیاتی (آخرین گزارش ماهانه یا فصلی) : 41470
درآمد عملیاتی (5 سال آخر): 40092 , 35932 , 27432 , 13534 , 8523

توضیحات نماد

شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام)  در تاریخ ۱۳۸۳/۰۷/۲۷ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۸۷/۰۹/۲۸ شروع به بهره برداری نموده و سپس در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۵ در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان به شماره ۱۸۶۹ به ثبت رسیده است . بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر کرد .  نماد شرکت در  بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده و عرضه اولیه ۱۰ سهام شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ انجام پذیرفته است. با توجه به اینکه بیش از ۴۳ درصد از سهام شرکت پلی پروپیلن جم متعلق به شرکت پتروشیمی جم میباشد لذا شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) از شرکتهای تابعه شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام و در گروه شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) میباشد.  موضوع شرکت عبارت است از احداث راه اندازی و بهره برداری اداره کارخانجات صنعتی به منظور تولید فروش صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی و فرآوردههای فرعی و مشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی صنعتی، بازرگان فنی و مهندسی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور میباشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه . نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران و محل فعالیت اصلی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) - مجتمع الفين دهم واقع شده است.

محصولات نماد

بنزین پیرولیز - پلی اتیلن - پروپیلن - اتیلن - نفت کوره - بوتن - بوتادین

بیشترین تحلیل های بنیادی انجام شده توسط تحلیلگران

احمد احمدآبادی

1

مجید فرزانه

1

داود رحیم زاده

1

بیشترین تحلیل‌های تکنیکال انجام شده توسط ناشران

داده‌ای یافت نشد!

بیشترین تحلیل های تکنیکال انجام شده توسط تحلیلگران

داده‌ای یافت نشد!

بیشترین تحلیل‌های بازارهای جهانی انجام شده توسط ناشران

داده‌ای یافت نشد!

بیشترین تحلیل های بازارهای جهانی انجام شده توسط تحلیلگران

داده‌ای یافت نشد!
نماد نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه زمان ارسال ناشر تحلیلگر دانلود فایل
نماد نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه زمان ارسال ناشر تحلیلگر دانلود فایل
نماد نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه زمان ارسال ناشر تحلیلگر دانلود فایل