دکوثر

داروسازی کوثر

تعداد کل تحلیل ها: 3
تعداد کل تحلیل ها سال: 0
درآمد عملیاتی (آخرین گزارش ماهانه یا فصلی) : 455
درآمد عملیاتی (5 سال آخر): 761 , 289 , 125 , 230 , 209

توضیحات نماد

گروه شامل شرکتهای داروسازی کوثر ( سهامی عام ( بعنوان شرکت اصلی و داروسازی امین (سهامی عام) ، طرح توسعه کوثر امین ( سهامی خاص ) ، هلپاک (سهامی خاص ) و شیمیایی امین دارویی سپاهان سهامی خاص به عنوان شرکتهای فرعی و شرکت پخش مکتاف ( سهامی خاص ) به عنوان شرکت وابسته می باشند. شرکت اصلی در تاریخ ۱۳۵۳/۰۱/۳۱ تحت شماره ۱۸۶۳۱ بنام شیمیکو فارماسوتیکالز ( سهامی خاص ) در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و نام آن به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۶۲/۰۳/۰۸ باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲ به شرکت داروسازی کوثر ( سهامی خاص ) تغییر یافته و باستناد صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۷۱/۰۱/۱۱ شرکت به سهامی عام تبدیل گردیده است. سهام شرکت از تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۴ در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده است.عمده فعالیت شرکت در سال جاری تولید و فروش انواع مختلف داروهای آنتی بیوتیک انسانی بوده است .

محصولات نماد

قرص - کپسول - سوسپانسیون

بیشترین تحلیل‌های بنیادی انجام شده توسط ناشران

کارگزاری بانک ملت

1

سبدگردان اندیشه صبا

1

سبدگردان سورین

1

بیشترین تحلیل های بنیادی انجام شده توسط تحلیلگران

محمد بیژنی

1

بهار حقدوست

1

بهناز اکبرپور

1

بیشترین تحلیل‌های تکنیکال انجام شده توسط ناشران

داده‌ای یافت نشد!

بیشترین تحلیل های تکنیکال انجام شده توسط تحلیلگران

داده‌ای یافت نشد!

بیشترین تحلیل‌های بازارهای جهانی انجام شده توسط ناشران

داده‌ای یافت نشد!

بیشترین تحلیل های بازارهای جهانی انجام شده توسط تحلیلگران

داده‌ای یافت نشد!
نماد نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه زمان ارسال ناشر تحلیلگر دانلود فایل
نماد نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه زمان ارسال ناشر تحلیلگر دانلود فایل
نماد نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه زمان ارسال ناشر تحلیلگر دانلود فایل
نماد نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه زمان ارسال ناشر تحلیلگر دانلود فایل