فایرا

آلومینیوم ایران

تعداد کل تحلیل ها: 14
تعداد کل تحلیل ها سال: 0
درآمد عملیاتی (آخرین گزارش ماهانه یا فصلی) : 19038
درآمد عملیاتی (5 سال آخر): 14818 , 10469 , 6937 , 3838 , 2800

توضیحات نماد

شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰ در تاریخ ۱۳۴۶/۰۹/۱۴ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و طی شماره ۱۱۹۳۰ مورخ ۱۳۴۶/۰۹/۱۴ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و متعاقبا از دی ماه ۱۳۵۱ شروع به بهره برداری نموده است شرکت در تاریخ ۱۳۷۵/۰۲/۱۵ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۵/۰۲/۱۵ به شرکت سهامی عام تبدیل و تحت شماره ۲۶۰۰ در اداره ثبت شرکتهای اراک به ثبت رسیده و در خرداد ماه ۱۳۷۵ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. نشانی مرکز اصلی شرکت و کارخانه آن در شهر اراک کیلومتر ۵ جاده اراک قم بلوار منابع طبیعی واقع است. موضوع فعالیت شرکت شامل: تاسیس و ایجاد کارخانجات جهت تولید و ساخت انواع محصولات آلومینیومی و آلیاژهای مربوطه در هر رده از صنعت آلومینیوم و فروش آنها از جمله مواد اولیه و کمکی و کالای در جریان ساخت و نیمه تکمیل و محصولات مختلف آلومینیومی می‌باشد.

محصولات نماد

شمش و بیلت آلومینیومی

بیشترین تحلیل های بنیادی انجام شده توسط تحلیلگران

احسان کلهران

1

حسن خضوعی

1

هلالات

1

بیشترین تحلیل‌های تکنیکال انجام شده توسط ناشران

داده‌ای یافت نشد!

بیشترین تحلیل های تکنیکال انجام شده توسط تحلیلگران

داده‌ای یافت نشد!

بیشترین تحلیل‌های بازارهای جهانی انجام شده توسط ناشران

داده‌ای یافت نشد!

بیشترین تحلیل های بازارهای جهانی انجام شده توسط تحلیلگران

داده‌ای یافت نشد!
نماد نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه زمان ارسال ناشر تحلیلگر دانلود فایل
نماد نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه زمان ارسال ناشر تحلیلگر دانلود فایل
نماد نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه زمان ارسال ناشر تحلیلگر دانلود فایل