قشهد

شهد

تعداد کل تحلیل ها: 4
تعداد کل تحلیل ها سال: 0
درآمد عملیاتی (آخرین گزارش ماهانه یا فصلی) : 1281
درآمد عملیاتی (5 سال آخر): 714 , 417 , 188 , 238 , 197

توضیحات نماد

شرکت سهامی عام شهد در تاریخ 1345/5/11 طی شماره 10855 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده در تاریخ 1347/8/15 شروع به فعالیت نموده و در راستای فعالیت خود در سال 1356 اقدام به تاسیس کارخانه محصوالت بیسکویت و آبنبات ،کارامل و تافی تحت عنوان توتیا نموده که در سال 1357 مورد بهره برداری قرار گرفته است شرکت در تاریخ 1358/12/2 مشمول بند ج یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران شناخته شده و تا تاریخ 1370/9/3 شرکت توسط مدیران منتخب سازمان صنایع ملی اداره شده و از تاریخ فوق مدیریت آن به صاحبان سهام واگذار و توسط مدیران منتخب صاحبان سهام اداره میشود در سال 1382 براساس تصمیمات اتخاذ شده دفتر مرکزی شرکت به تهران انتقال و تحت شماره 212062 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.آدرس دفتر مرکزی شرکت تهران میدان فردوسی ساختمان شهد و کارخانه آن در شهرستان خوی کیلومتر 5 جاده تبریز واقع می‌باشد .موضوع فعالیت  تولید و فروش شکر و محصوالت قندی از چغندر ،شکر خام،مالس و غیره میباشد .بهره برداری از کارخانه با ظرفیت 1500 تن عملی در 24 ساعت در تاریخ 1347/8/15 آغاز شده است .الزم به ذکر است این شرکت در تاریخ 1376/9/26 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و با طبقه بندی در صنعت قند و شکر با نماد قشهد مورد معامله  قرار می گیرد .

محصولات نماد

شکر - ملاس - تفاله

بیشترین تحلیل‌های بنیادی انجام شده توسط ناشران

کارگزاری بانک سامان

2

کارگزاری دنیای خبره

1

کارگزاری بانک سپه

1

بیشترین تحلیل های بنیادی انجام شده توسط تحلیلگران

بهزاد صمدی

2

محسن تارتار

2

بیشترین تحلیل‌های تکنیکال انجام شده توسط ناشران

داده‌ای یافت نشد!

بیشترین تحلیل های تکنیکال انجام شده توسط تحلیلگران

داده‌ای یافت نشد!

بیشترین تحلیل‌های بازارهای جهانی انجام شده توسط ناشران

داده‌ای یافت نشد!

بیشترین تحلیل های بازارهای جهانی انجام شده توسط تحلیلگران

داده‌ای یافت نشد!
نماد نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه زمان ارسال ناشر تحلیلگر دانلود فایل
نماد نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه زمان ارسال ناشر تحلیلگر دانلود فایل
نماد نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه زمان ارسال ناشر تحلیلگر دانلود فایل