محسن تارتار

تعداد کل تحلیل ها: 28
تعداد کل تحلیل ها سال: 2

آشنایی با تحلیلگر

تحلیلگر بازارهای مالی، تحلیلگر بنیادی، تحلیلگر تکنیکال، تحلیلگر بازارهای جهانی
دانشجوی دکتری اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد سنجی، دانشگاه بوعلی سینا
مدیر تحلیل کارگزاری بانک سامان کارگزاری بانک سامان

بیشترین نمادهای بنیادی تحلیل شده توسط تحلیلگر

بیشترین نمادهای تکنیکال تحلیل شده توسط تحلیلگر

داده‌ای یافت نشد!

بیشترین نمادهای بازارهای جهانی تحلیل شده توسط تحلیلگر

داده‌ای یافت نشد!
نماد نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه زمان ارسال ناشر تحلیلگر دانلود فایل
نماد نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه زمان ارسال ناشر تحلیلگر دانلود فایل
نماد نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه زمان ارسال ناشر تحلیلگر دانلود فایل