اهرم

صندوق سرمایه گذاری سهامی کاریزما- اهرمی

تعداد کل تحلیل ها: 2
تعداد کل تحلیل ها سال: 0
درآمد عملیاتی (آخرین گزارش ماهانه یا فصلی) :
درآمد عملیاتی (5 سال آخر): 0 , 0 , 0 , 0 , 0

توضیحات نماد

با سرمایه‌گذاری در این صندوق می‌تونی با سرمایه‌ای بیش از دارای خودت در بورس سرمایه‌گذاری کنی و به صورت اهرمی بازدهی داشته باشی. در واقع مبلغی علاوه بر سرمایه، مشابه کسب اعتبار از کارگزاری‌ها یا دریافت وام از بانک‌ها به سرمایه صندوق اضافه میشه.

محصولات نماد

سرمایه گذاری

بیشترین تحلیل‌های بنیادی انجام شده توسط ناشران

داده‌ای یافت نشد!

بیشترین تحلیل های بنیادی انجام شده توسط تحلیلگران

داده‌ای یافت نشد!

بیشترین تحلیل‌های تکنیکال انجام شده توسط ناشران

کارگزاری بانک ملت

2

بیشترین تحلیل های تکنیکال انجام شده توسط تحلیلگران

مهدی فرجی

2

بیشترین تحلیل‌های بازارهای جهانی انجام شده توسط ناشران

داده‌ای یافت نشد!

بیشترین تحلیل های بازارهای جهانی انجام شده توسط تحلیلگران

داده‌ای یافت نشد!
نماد نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه زمان ارسال ناشر تحلیلگر دانلود فایل
نماد نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه زمان ارسال ناشر تحلیلگر دانلود فایل
نماد نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه زمان ارسال ناشر تحلیلگر دانلود فایل
نماد نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه زمان ارسال ناشر تحلیلگر دانلود فایل