والماس

الماس حکمت ایرانیان

تعداد کل تحلیل ها: 1
تعداد کل تحلیل ها سال: 1
درآمد عملیاتی (آخرین گزارش ماهانه یا فصلی) : 372
درآمد عملیاتی (5 سال آخر): 192 , 151 , 433 , 58 , 10

توضیحات نماد

شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان (سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۰۹۷۲ در تاریخ ۱۳۸۹/۰۶/۰۶ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و طی شماره ۳۸۳۳۰۵ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید و متعاقباً از همان تاریخ شروع به فعالیت نمود. به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ نوع شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید. نماد شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ در فهرست نرخهای بازار فرابورس درج و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ عرضه عمومی گردید. در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان سهامی (عام جزو شرکتهای فرعی موسسه بنیاد تعاون ودجا می باشد و شرکت اصلی نهایی گروه نیز بنیاد تعاون ودجا .است نشانی مرکز اصلی شرکت واقع در تهران خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان هفتم پلاک ۱۳ طبقه چهارم واحد ۱۳ باشد به کد پستی شرکت ۱۵۱۳۷۳۸۱۲۵ واقع است.موضوع فعالیت شرکت: سرمایه گذاری در سهام، سهم الشركة، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر می‌باشد.

محصولات نماد

سرمایه‌گذاری

بیشترین تحلیل‌های بنیادی انجام شده توسط ناشران

داده‌ای یافت نشد!

بیشترین تحلیل های بنیادی انجام شده توسط تحلیلگران

داده‌ای یافت نشد!

بیشترین تحلیل‌های تکنیکال انجام شده توسط ناشران

کارگزاری بانک ملت

1

بیشترین تحلیل های تکنیکال انجام شده توسط تحلیلگران

مهدی فرجی

1

بیشترین تحلیل‌های بازارهای جهانی انجام شده توسط ناشران

داده‌ای یافت نشد!

بیشترین تحلیل های بازارهای جهانی انجام شده توسط تحلیلگران

داده‌ای یافت نشد!
نماد نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه زمان ارسال ناشر تحلیلگر دانلود فایل
نماد نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه زمان ارسال ناشر تحلیلگر دانلود فایل
نماد نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه زمان ارسال ناشر تحلیلگر دانلود فایل