کامودیتی

کامودیتی

تعداد کل تحلیل ها: 136
تعداد کل تحلیل ها سال: 11
درآمد عملیاتی (آخرین گزارش ماهانه یا فصلی) :
درآمد عملیاتی (5 سال آخر): 0 , 0 , 0 , 0 , 0

توضیحات نماد

در این گروه، کلیه اطلاعات منتشرشده درباره بازارهای جهانی نمایش داده می شود.

محصولات نماد

بازارجهانی

بیشترین تحلیل‌های بنیادی انجام شده توسط ناشران

کارگزاری بانک ملت

1

بیشترین تحلیل های بنیادی انجام شده توسط تحلیلگران

رویا معصومی

1

ساناز خطابی

1

بیشترین تحلیل‌های تکنیکال انجام شده توسط ناشران

داده‌ای یافت نشد!

بیشترین تحلیل های تکنیکال انجام شده توسط تحلیلگران

داده‌ای یافت نشد!

بیشترین تحلیل‌های بازارهای جهانی انجام شده توسط ناشران

کارگزاری بانک ملت

98

کارگزاری بانک صنعت و معدن

36

سرمایه گذاری دانایان

1

بیشترین تحلیل های بازارهای جهانی انجام شده توسط تحلیلگران

مهدی فرجی

61

رویا معصومی

34

ساناز خطابی

34

نماد نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه زمان ارسال ناشر تحلیلگر دانلود فایل
نماد نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه زمان ارسال ناشر تحلیلگر دانلود فایل
نماد نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه زمان ارسال ناشر تحلیلگر دانلود فایل